> Hlavná stránka | Správy

Správy

Zmeny vo vybavovaní žiadosti klientov
Späť

Zmeny vo vybavovaní žiadosti klientov

Touto cestou oznamujeme našim Klientom, že pre rýchle a plynulé vybavovanie, sa od 1. decembra 2013 žiadosti,  týkajúce sa podielových fondov, zmenia v CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. nasledovne.
Ak požiadate o transakciu podielových fondov faxom, elektronicky, kuriérom, cez Klientský portál Pannónia, alebo osobne, potom transakcia sa  vykoná v deň doručenia žiadosti s aktuálnym počtom jednotiek a s kurzom platným v nasledujúci hodnotiaci deň, ak vyhlásenie bude doručené v nasledujúcich časových obdobiach:

  • pondelok – štvrtok do 15. hodiny a v piatok do 12. hodiny (v prípade transakcie   žiadanej cez Klientský Portál do 15. hodiny)

Vyhlásenia, týkajúce sa transakcií, doručené po týchto časových obdobiach sa vykonajú, nie v deň doručenia, ale nasledujúci pracovný deň po dni doručenia s aktuálnym počtom jednotiek a s kurzom platným v nasledujúci hodnotiaci deň. V prípade vyhlásení doručených poštou sa transakcia vykoná v deň prevzatia (doručenia) s aktuálnym počtom jednotiek a s kurzom platným v nasledujúci hodnotiaci  deň.

Za pochopenie Vám ďakujeme!
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.