> Hlavná stránka | Správy

Správy

Zmeny v spôsobe používania služby Pannónia Navigátor a zmeny v podmienkach služby
Späť

Zmeny v spôsobe používania služby Pannónia Navigátor a zmeny v podmienkach služby

Touto cestou informujeme našich Klientov, že podmienky používania služby Pannónia Navigátor a metódy používania služby sa zmenia od 01.03.2014. 


Od 01. 03. 2014 službu Pannónia Navigátor, počas doby trvania poistenia , je možné aktivovať len cez Klientský portál Pannónia (https://portal.cig.eu/). Použitie Klientského portálu Pannónia naša Spoločnosť poskytuje automaticky každej Zmluvnej strane bez žiadosti, za používanie Klientského portálu Pannónia poplatok neúčtuje. Okrem zadania elektronickej korešpondenčnej adresy (e-mail) pre používanie služby Navigátor, resp. bezodkladné hlásenie budúcej zmeny tejto adresy pre Poisťovňu, podmienkou používania služby Pannónia Navigátor je prijatie vyhlásenia Zmluvnej strany o elektronickej komunikácii.


Na formulári poistného návrhu a na formulári Navigátor, ktoré si môžete stiahnuť na webovej stránke Poisťovne, môže Zmluvná strana naďalej požiadať zapnutie služby Pannónia Navigátor (môže podať záber), ale služba sa aktivuje výlučne len po podaní vyhlásenia na Klientský portál! V prípade chýbajúceho podania vyhlásenia na Klientský portál, služba Pannónia Navigátor automatický prechod medzi podielovými fondmi nerobí!


Za pochopenie Vám ďakujeme!


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.