> Hlavná stránka | Správy

Správy

Zmeny v službe Navigátor
Späť

28. júla 2011

Zmeny v službe Navigátor

V záujme neustáleho udržania vysokej úrovne našej služby na sledovanie kurzu a automatický prechod medzi podielovými fondmi sme revidovali fungovanie služby Navigátor, ktorá je voliteľná k našim životným poisteniam.

Revidovaním sme zistili, že služba Navigátor so svojou, v súčasnosti aplikovanou metodikou aj naďalej optimálne slúži na dosiahnutie cieľov definovaných pri vytvorení tejto služby (zabezpečenie mierneho výkyvu vo výnose prostredníctvom obmedzenia strát, využitie pozitívnych vplyvov zostupujúcich trendov).

Zároveň ale v záujme vytvorenia systému, ktorý sa ešte lepšie prispôsobuje odlišným vlastnostiam podielových fondov rôzneho typu, od 15. júla 2011 neposkytujeme službu Navigátor na nižšie uvedený podielový fond:

  • Eurový medzinárodný dlhopisový podielový fond. 

V prípade vyššie uvedeného podielového fondu je veľmi umiernený očakávaný výkyv kurzu: už samotné zloženie Eurového medzinárodného dlhopisového podielového fondu zabezpečuje realizáciu hlavného cieľa služby Navigátor (obmedzenie strát vyplývajúcich zo zoslabenia kurzu).

Eurový medzinárodný dlhopisový podielový fond je vyňatý z okruhu účinnosti služby Navigátor formou výrazného zvýšenia parametrov patriacich k podielovému fondu (pohyblivý priemer: 200 dní, tolerančné pásmo: 200%). Očakávaným vplyvom zvýšenia parametrov je to, že po nastavení už nepríde v súvislosti s podielovým fondom k ďalšiemu automatickému znameniu na predaj, resp. na kúpu (pri týchto parametroch je pravdepodobnosť takejto automatickej transakcie takmer 0).

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť našich ctených klientov na to, že ak sa poistné akumulované v Eurovom medzinárodnom dlhopisovom podielovom fonde dostalo v dôsledku automatickej transakcie predaja do chráneného podielového fondu a v nasledujúcom období (ani do 15. júla) nedošlo k transakcii opačného smeru, tak pri absencii ďalších znamení na kúpu ostane táto premiestnená suma investovaná v chránenom podielovom fonde. Aby ste sa tomu vyhli, kedykoľvek môžete určiť spätné presmerovanie kapitálu prostredníctvom vyhlásenia pre poisťovňu, v ktorom požiadate o prechod medzi podielovými fondmi.

Pevne veríme, že Navigátor sa stane vďaka zmenám platným od 15. júla ešte užitočnejšou doplnkovou službou našich investičných poistení.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Naše produkty a služby