> Hlavná stránka | Správy

Správy

Zmeny v niektorých podielových fondov investičnej politiky CIG Életbiztosító Nyrt.
Späť

8. augusta 2013

Zmeny v niektorých podielových fondov investičnej politiky CIG Életbiztosító Nyrt.

Touto cestou, informujeme našich ctených klientov, že referenčné indexy podielových fondov eurový podielový fond absolútny výnos Pro a eurový aktívny zmiešaný podielový fond Pannónia Pro sa zmenia od 13. septembra 2013. Zmeny sa nevzťahujú na ciele niektorých podielových fondov, na ich zloženie, na odporúčanú dobu investovania, ani na rizikové zaradenie podielových fondov. Konsolidovanú Investičnú politiku podielových fondov stojacich za produktmi životného poistenia viazaných k podielovým jednotkám spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. platnú od 13. septembra 2013 nájdete na nasledujúcom odkaze.