> Hlavná stránka | Správy

Správy

Zmeny súvisiace s obmedzením fungovania podielových fondov
Späť

Zmeny súvisiace s obmedzením fungovania podielových fondov

Oznamujeme našime Klientom, že pravidlá súviasiace s obmedzením fungovania podielových fondov, stanovené v Osobitných podmienkach investičných životných poistení, sa zmenia a doplnia od 1. januára 2014, podľa ustanovení zákona číslo LX z roku 2003 o poisťovniach a poistnej činnosti. Zmenené a doplnené platné pravidlá súvisiace s obmedzením fungovania podielových fondov od 1. januára 2014 nájdete kliknutím tu.