> Hlavná stránka | Správy

Správy

Späť

Zmena v investičnej politike podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító

Informujeme našich klientov, že s účinnosťou od 1. júl 2016 sa zmenila investičná politika podielových fondov stojacich za produktmi životného poistenia viazaných k podielovým jednotkám spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Investičná politika je prístupná kliknutím sem.