> Hlavná stránka | Správy

Správy

Zmena v investičnej politike podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító
Späť

11. apríla 2016

Zmena v investičnej politike podielových fondov CIG Pannónia Életbiztosító

Informujeme našich klientov, že s účinnosťou od 23. apríl 2016 sa zmenila investičná politika podielových fondov stojacich za produktmi životného poistenia viazaných k podielovým jednotkám spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Investičná politika je prístupná kliknutím sem.Zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou v texte označené inou farbou sa týkajú rovnako všeobecných pravidiel vzťahujúcich sa pre všetky podielové fondy a v prípade jednotlivých podielových fondov aj ich špecifických pravidiel.
 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.