> Hlavná stránka | Správy

Správy

Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. zdvojnásobila svoj podiel na trhu
Späť

24. februára 2011

Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. zdvojnásobila svoj podiel na trhu

Údaje z roku 2010 zverejnené Zväzom poisťovní v Maďarsku (MABISZ) ukazujú, že maďarský sektor životného poistenia opäť zvýšil svoje príjmy prostredníctvom nárastu nových životných poistiek s bežným poistným o 50 %. Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. predala nové poistky v hodnote 10,3 mld. HUF, čo predstavuje 16,4 % z celkového predaja v sektore životného poistenia v roku 2010. Manažment očakáva vo finančnom roku 2011 ďalší nárast predaja a vznik nových obchodných príležitostí.

Dynamický rast počtu akvizícií na trhu so životným poistením

Životné poisťovne predali v roku 2010 nové poistky v hodnote 62,8 mld. HUF, čo je o 51,5 % viac oproti 41,5 mld. HUF v roku 2009. S hodnotou predaja vo výške 10,3 mld. HUF bol podiel spoločnosti Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. na trhu, pokiaľ ide o nové akvizície, 16, 4 %.

Výnosy z poistného opäť na vzostupe

7,8% nárast výnosov z poistného z trhu životného poistenia a výsledná hodnota celkového predaja vo výške 442 mld. HUF boli výsledkom 25% zvýšenia predaja životných poistiek s jednorazovou prémiou. Výnos spoločnosti Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. z predaja vo výške 25,8 mld. HUF vzrástol o 113 %, čím sa zdvojnásobil podiel spoločnosti na trhu z 2,9 % na 5,8 %.

Produkty investičného životného poistenia naďalej riadia trh

Životné poistky uzavreté k investíciám s 83,7% podielom na trhu minulý rok aj naďalej riadia predaj na trhu tým, že vzhľadom na nové akvizície vzrástli o 76 % z 29,8 mld. HUF v roku 2009 na 52,5 mld. HUF v roku 2010. Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. mala na tomto trhu podiel 19,4 % s objemom predaja 10,2 mld. HUF. Celkový príjem trhu so životnými poistkami uzavretými k investíciám vzrástol približne o 6 % na 266,8 mld. HUF, z toho podiel tejto spoločnosti na výnose z poistného bol 9,6 % s 25,7 mld. HUF.

Záujem o životné poistky s bežným poistným

Na trhu produktov životných poistiek s bežným poistným, ktoré umožňujú dlhodobý trvalý rast výnosov z poistného a ziskovosti, bol výnos sektora životného poistenia 274,8 mld. HUF za minulý rok. Portfólio produktov spoločnosti Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. s bežným poistením vzrástlo o 150 % na 15,4 mld. HUF.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Informácie poistného trhu