> Hlavná stránka | Správy

Správy

Vyhlásenie o platení bežného poistného vopred
Späť

25. júna 2013

Vyhlásenie o platení bežného poistného vopred

Informujeme našich Klientov, že v rámci životných a zdravotných poistných zmlúv od 1. júla 2013, je možnosť  podľa pravidelnosti platenia poistného do budúcna, bežné poistné platiť vopred pred dátumom splatnosti. V rámci toho, aby sme vedeli Vašu žiadosť presne vykonať, prosíme Vás prečítajte a vyplnené tlačivo Vyhlásenie o platení bežného poistného vopred, obsahujúce podrobné podmienky platenia bežného poistného vopred (Vyhlásenie o platení bežného poistného vopred) , pošlite do poisťovne.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Naše produkty a služby