> Hlavná stránka | Správy

Správy

Spoločnosť CIG Pannónia začala rok so ziskom
Späť

Spoločnosť CIG Pannónia začala rok so ziskom

Dynamika v spoločnosti CIG Pannónia aj naďalej pretrváva: výsledok hospodárenia po zdanení dosiahnutý v prvých troch mesiacov predstavoval 615 miliónov forintov, celkový zisk spoločnosti bol 530 miliónov forintov a zisk pripadajúci na jedného akcionára 8,8 forintov – vyplýva to z najnovšej zjednodušenej správy poisťovne vypracovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

 

Spoločnosť CIG Pannónia Nyrt., ktorá vlani získala titul „Poisťovňa roka“, dnes zverejnila svoju konsolidovanú neauditovanú správu vypracovanú podľa medzinárodných štandardov, ktorá vychádza z finančných údajov prvého štvrťroka 2018. Po vlaňajšom roku, v ktorom poisťovňa dosiahla rekordné zisky, pokračovala vo svojej ziskovej sérii aj počas prvých troch mesiacov tohto roka: V prvom štvrťroku 2018 dosiahla suma výsledku hospodárenia skupiny po zdanení 615 miliónov forintov. Výsledok spoločnosti dokážeme ešte lepšie znázorniť, ak v hospodárskom výsledku dosiahnutom v prvom štvrťroku 2017 nezohľadníme akvizičný vplyv v roku 2017 spôsobený dvomi odkúpenými poisťovňami a výsledok dosiahnutý z vtedy ešte predávaných prostriedkov, kedy by zvýšenie výsledku hospodárenia po zdanení v porovnaní s prvým vlaňajším štvrťrokom bolo 820 miliónov forintov.  

Celkové príjmy skupiny predstavovali 530 miliónov forintov, štvrťročný zisk pripadajúci na jednu akciu dosiahol 8,8 forintov. Príjmy z poistného dosiahli v prvom štvrťroku 5,590 miliardy forintov. Je potrebné vyzdvihnúť výkon segmentu neživotného poistenia, v ktorom bolo dosiahnuté 5 percentné zvýšenie príjmov z poistného podľa IFRS tak, že údaj za prvý štvrťrok vlaňajšieho roka ešte obsahuje položky bytov, PZP a bytových domov získané akvizíciou, ktoré spoločnosť CIG Pannónia predala počas fúzie v polovici roka 2017. V segmente životných poistení dosiahli príjmy v prvom štvrťroku sumu 765 miliónov forintov, čo je o 12 percent viac, ako v rovnakom období roku 2017. V segmente neživotného poistenia boli dosiahnuté čisté príjmy vo výške 106 miliónov forintov, kým v rovnakom období roku 2017 bol zaznamenaný pokles o 241 miliónov forintov. Vlastné imanie spoločnosti CIG Pannónia sa z 9,015 miliardy forintov na konci roku 2017 zvýšilo v roku 2018 na 9,545 miliardy forintov, čiže o 6 percent.

Poisťovňa spoločnosti CIG Pannónia poskytujúca poistenie majetku pokračovala vo svojom cezhraničnom rozširovaní a na baltický trh vstúpila s poistením záruky ručiteľa. Vďaka tomu pôsobí od marca v Litve s novým produktom a v Lotyšsku ako v novej krajine. Kapitálová primeranosť poisťovne poskytujúcej životné poistenie podľa smernice o Solventnosti II je 264 % a poisťovne poskytujúcej poistenie majetku 181 %, čiže obe spoločnosti vysoko prekonávajú minimálne očakávanú úroveň kapitálovej primeranosti vo výške 150 %.