> Hlavná stránka | Správy

Správy

Spoločnosť CIG Pannónia dosiahla v roku 2018 zisk po zdanení 2,106 miliardy forintov
Späť

Spoločnosť CIG Pannónia dosiahla v roku 2018 zisk po zdanení 2,106 miliardy forintov

Príjmy z poistného predstavovali v minulom roku 25,832 miliardy forintov – stojí v rýchlej burzovej správe spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. za štvrtý štvrťrok.

 

Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. dnes zverejnila svoju konsolidovanú neauditovanú správu podľa medzinárodných účtovných štandardov s finančnými údajmi za štvrtý štvrťrok 2018. Výsledok hospodárenia po zdanení na úrovni skupiny predstavuje 2,106 miliardy forintov. Ak porovnáme tento výsledok s výsledkom hospodárenia po zdanení dosiahnutým počas štyroch štvrťrokov 2017 – odhliadnuc od jednorazových vplyvov (akvizičných vplyvov, vplyvov vyplývajúcich z hospodárenia s aktívami určenými na predaj a výdavkov na úročené akcie) – v porovnaní s vtedajším výsledkom hospodárenia po zdanení na úrovni skupiny vo výške 349 miliónov forintov predstavuje prírastok zisku po zdanení za rok 2018 1,757 miliardy forintov.

Suma celkového zisku za rok 2018 je 1,061 miliardy forintov. Príjmy z poistného dosiahli 25,832 miliardy forintov. V segmente životného poistenia bola suma novouzatvorených zmlúv 3,212 miliardy forintov, v rámci toho predaj klasických a skupinových životných poistení vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 53 % Vlastné imanie spoločnosti CIG Pannónia sa z 9,015 miliardy forintov na konci roka 2017 zvýšilo v roku 2018 na 17,442 miliardy forintov, čiže vzrástlo o 93 percent.

Kapitálová primeranosť odvetvia životného poistenia spoločnosti CIG Pannónia podľa Solvency II predstavuje 346 percent, kým kapitálová primeranosť odvetvia neživotného poistenia 183 percent, čo spĺňa minimálnu kapitálovú požiadavku stanovenú orgánom dohľadu na úrovni 150 %.