> Hlavná stránka | Správy

Správy

Pozastavenie Klientského portálu – ročná údržba
Späť

Pozastavenie Klientského portálu – ročná údržba

Vážený Klient!

Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító vykonáva svoju ročnú údržbu na centrálnych systémoch medzi 07. jún 2014 09.00 hodine a 09. jún 2014 09.00 hodine.
Počas tejto doby portál nebude k dispozícii.

Za pochopenie ďakujeme!

S pozdravom:
CIG Pannónia