> Hlavná stránka | Správy

Správy

Oznámenie
Späť

Oznámenie

Vážený Klient!

Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za to, že ste Vaše úspory zverili do rúk našej spoločnosti. Naším hlavným cieľom je, aby ste boli spokojný s kvalitou našich služieb počas celej doby trvania poistnej zmluvy.
Touto cestou Vás informujeme, že so slovenským poisťovacím agentom Consequit s.r.o. naša spolupráca končí, v súčasnosti vedieme úspešné rokovania s novou maklérskou firmou, ktorá prevezme všetky úlohy. Táto zmena neovplyvňuje obsah zmluvy ani poskytovanie služieb. Vy nemáte žiadnu ďalšiu úlohu. Starostlivosť o klientov počas krátkeho prechodného obdobia priamo prevezme Poisťovňa. Ak máte akékoľvek otázky, až kým neprebehne zmena sprostredkovateľa, obráťte sa s dôverou na náš klientský servis, kde náš slovenský pracovník Katarína Lengyelová, Vám rada pomôže.
(Telefónne číslo: +421-233-057-830, mailová adresa : klientskyservis@cig.eu).

Sme presvedčení, že zmena sprostredkovateľa neohrozuje úspešné vykonávanie Vašich cieľov, týkajúcich sa poistenia a sporenia, náš nový partner rovnako ako predchádzajúci, sa bude usilovať o vysoko kvalitné poskytovanie služieb. Ihneď, po uzavretí spolupráce s novým sprostredkovateľom, Vás budeme informovať.

S pozdravom

Dr. Kádár Gabriella
generálny riaditeľ

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.