> Hlavná stránka | Správy

Správy

Oznámenie o zrušení podielového fondu
Späť

Oznámenie o zrušení podielového fondu

Vážený klient!       
      
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. neustále sleduje výkon podielových fondov Vašich investičných životných poistení. Výkon Eurového podielového fondu peňažného trhu s chráneným kapitálom v poslednej dobe v dôsledku významného zníženia úrokových sadzieb centrálnou bankou klesal, pouzitá ochrana kapitálu je v tomto prostredí úrokových sadzieb ekonomicky neudržateľná. V záujme toho, aby naše podielové fondy aj naďalej slúžili na dlhodobé zvyšovanie kapitálu s cieľom likvidity a ponúkali podielový fond s vysokou bezpečnosťou a konkurencieschopným výnosom, okruh voliteľných podielových fondov viazaných k Vašim podielovým jednotkám životného poistenia sa mení nasledovne:

•    dňa 01. 03. 2014 sa zruší Eurový podielový fond peňažného trhu s chráneným
     kapitálom
a funkciu prevezme
•    dňa 27. 02. 2014 nový podielový fond pod názvom Eurový podielový fond
     Likvidný.


Pri vytváraní investičnej politiky nového podielového fondu hlavným cieľom bolo udržiavanie miery rizika na najnižšej úrovni. V záujme toho podkladové investície podielového fondu predstavujú  výlučne Maďarskou vládou garantované krátkodobé cenné papiere a krátkodobé bankové vklady vo forintoch alebo do týchto podielových fondov investované investičné  formy. Správca portfólia venuje osobitnú pozornosť tomu, aby investoval hotovosť podielových fondov iba do  najbezpečnejších podielových fondov a tým  znížil na minimum výkyvy výmenných kurzov a  riziko nesplatenia pohľadávok. To vysvetľuje vysoký podiel investícií do maďarských štátnych dlhopisov, pretože čo sa týka splatenia kapitálu a úrokov, pre maďarských investorov sú najbezpečnejšími, dlhové cenné papiere vydané maďarskou vládou.

Správca portfólia v prípade nového Eurové podielového Likvidného fondu sa usiluje o to, aby bol kurz podielového fondu aj krátkodobo stabilný a aby sa neznižoval. Zloženie nového podielového fondu sa na základe investičnej politiky odporúča klientom, ktorí hľadajú krátkodobo bezpečnosť aj krátkodobo. Zrušením Eurového podielového fondu peňažného trhu s chráneným kapitálom sa končí funkcia ochrany kapitálu/ochrany výnosov, za poistné investované do nového Eurového podielového Likvidného fondu správca podielového fondu, správca portfólia alebo tretia osoba ochranu kapitálu alebo výnosu, resp.  garanciu neposkytuje.

Strategické zloženie nového podielového fondu, investičná politika, a riziká vzťahujúce sa na nový podielový fond nájdete na nasledujúcej linke:http://www.cigslovensko.sk/penazne-fondy/informacie-o-penaznych-fondoch. Tu nájdete aj všeobecné pravidlá investičnej politiky vzťahujúce sa na všetky podielové fondy. Ak si želáte, aby sme Vám poslali tlačenú verziu popisu podielového fondu, prosíme Vás informujte Klientský servis, a tento Vám bezplatne pošleme.

1.    Presunutie podielových jednotiek zo zrušeného podielového fondu

Poisťovňa v súvislosti zrušeným podielovým fondom dňa 27.02.2014 (štvrtok) naposledy upíše kurz a čistú hondotu aktív a 28.02.2014 vykoná ešte splatné transakcie týkajúce sa podielového fondu. Na nový podielový fond prvýkrát upíše kurz a čistú hodnotu aktív dňa 27.02.2014, verejná distribúcia sa začne dňa 01.03.2014.
 
V prípade chýbajúceho opačného nariadenia dňa 01.03.2014 Poisťovňa presunie aktuálnu hodnotu podielových jednotiek stanovenú kurzom zo dňa 27.02.2014, uložených v podielovom fonde Eurový podielový fond peňažného trhu s chráneným kapitálom do Eurového podielového Likvidného fondu. Poisťovňa pri kúpe podielových jednotiek nového podielového fondu používa prvý kurz nového podielového fondu zo dňa 27.02.2014. Pri vykonaní presunu podielových jednotiek  dňa 01.03.2014 Poisťovňa poplatok neúčtuje.

2.    Automatické presmerovanie

Ak sa dňa 01.03.2014 zrušený chránený podielový fond vyskytuje v rozdelení aktuálneho poistného vzťahujúceho sa na bežné alebo ad hoc platby, Poisťovňa automaticky vykoná presmerovanie do nového likvidného podielového fondu, a  platby  prichádzajúce po 01.03.2014 na základe príkazcom určeného rozdelenia poistného časť priradenú chránenému podielovému fondu presunie do nového likvidného podielového fondu. Po 01.03.2014 nie je možné vydať taký príkaz na prerozdelenie/presmerovanie, v ktorom figuruje zrušený podielový fond.

Ak Zmluvná strana pri návrhu a ani neskôr neurčí, alebo určí podiel na prerozdelenie do podielových fondov vzťahujúci sa na ad hoc poistné , potom po 01.03.2014 zaplatené a identifikované poistné bude investované do Eurového podielového Likvidného fondu.

3.    Zmeny vo fungovaní služby Pannónia Navigátor

Od 01.03.2014 chráneným podielovým fondom služby Pannónia Navigátor je Eurový podielový fond Likvidný. Pri vykonaní automatického prechodu medzi podielovými fondmi v rámci služby Pannónia Navigátor, ktorý sa uskutoční po 01.03.2014 sa ako chránený fond objaví  nový likvidný podielový fond. Výmena chráneného podielového fondu nespôsobí vo fungovaní služby iné zmeny.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, prosíme Vás, aby ste sa s dôverou obrátili na sprostredkovateľa Vašej poistnej zmluvy alebo na náš Klientský servis cez niektorý z uvedených kontaktov.