> Hlavná stránka | Správy

Správy

Oznámenie o zmene v poskytovaní služieb Pannónia Navigátor
Späť

13. septembra 2013

Oznámenie o zmene v poskytovaní služieb Pannónia Navigátor

Touto cestou oznamujeme našim Váženým Klientom, aby služba Pannónia Navigátor, pri nepretržite sa meniacom ekonomickom a kapitálovom trhu, naďalej správne fungovala v súlade pôvodnými cieľmi, naša Spoločnosť od 07. 10. 2013 zaviedla zmeny v podmienkach automatického prechodu medzi podielovými fondmi služby Pannónia Navigátor.

V rámci tejto zmeny, od 07. 10. 2013 nasledujúce ustanovenie bod 2) Poistné Podmienky služby Pannónia Navigátor stráca platnosť:

Poisťovňa uskutoční predajné a kúpne transakcie tak, že pri nich berie ohľad na kurz hodnotiaceho dňa, ktorý predchádza znameniu predaja/kúpy (ktoré je spojené s automatickým prechodom medzi podielovými fondmi) a berie tiež ohľad na počet dotknutých podielových jednotiek v deň znamenia na predaj/kúpu. Realizácia transakcií na predaj a kúpu prebieha v deň znamenia na predaj/kúpu.

Namiesto vyššie uvedeného bodu, platí nasledujúce ustanovenie:

Poisťovňa uskutoční predajné a kúpne transakcie tak, že pri nich berie ohľad na kurz 2. hodnotiaceho dňa, nasledujúceho po dni znamenia na predaja/kúpy (ktoré je spojené s automatickým prechodom medzi podielovými fondmi) a berie tiež ohľad na počet dotknutých podielových jednotiek v 3. deň hodnotiaceho dňa, nasledujúceho po dni znamenia na predaj/kúpu. Realizácia transakcií na predaj a kúpu prebieha v 3. deň hodnotiaceho dňa, nasledujúceho po dni znamenia na predaj/kúpu.

Podľa zmenených podmienok prvé automatické prechody medzi podielovými fondmi sa vykonajú dňa 07. 10. 2013, v ten istý deň platnou dotknutou podielovou jednotkou, s kurzom dňa 04. 10. 2013, a podľa znamení predaja/kúpy dňa 02. 10. 2013.

Službu Pannónia Navigátor, cez Klientský portál (https://portal.cig.eu), alebo na mailovú adresu Poisťovne klientskyservis@cig.eu, alebo zaslaním písomného vyhlásenia na korešpondenčnú adresu 1502 Budapešť, pf. 516., Maďarsko, alebo osobne na klientskom servise, môžete kedykoľvek zrušiť alebo znovu požiadať.

Viac informácií o službe Pannónia Navigátor nájdete na nasledujúcej stránke. Ak potrebujete ďalšie informácie, prosíme Vás, obráťte sa s dôverou na sprostredkovateľa Vašej poistnej zmluvy alebo na náš Klientský servis.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.