> Hlavná stránka | Správy

Správy

Kampaň Cliente Fidelissima
Späť

1. októbra 2010

Kampaň Cliente Fidelissima

Zdvojnásobíme hodnotu Vášho poistného za prvý rok v rámci nášho akciového programu vernostného bonusu. Akcia trvá od 1. októbra do 6. decembra 2010.

Poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. poskytuje pre svojich nových klientov v rámci kampane k jednotlivým poistným produktom s investičným cieľom akciový vernostný bonus.

Počas kampane poisťovňa už pri uzatvorení zmluvy subskribuje bonus, ktorého hodnota je totožná s poistným prvého roka. Potom ho každoročne zvyšuje a tak na 15. rok miera pripísaného bonusu dosiahne – bez ohľadu na výšku poistného – 160% počiatočného ročného poistného, čo je podstatne vyššia hodnota, ako je miera obvyklého vernostného bonusu.

Argumenty za akciový vernostný bonus sú nasledovné:

 1. Je subskribovaný už od prvého roka

  V rámci akciového vernostného bonusu subskribujeme pre našich klientov bonus v hodnote, ktorá je totožná s počiatočným ročným poistným. Ide teda o 100%-ný bonus, ktorý každoročne zvýšime o 3,67%-a a je zdrojom bonusu, ktorý možno pripísať a ktorého hodnota je (v pomere ku počiatočnému ročnému poistnému) v 10. roku 60% a v 15. roku ďalších 100%.

 2. Je nezávislý od výšky poistného

  Hodnota obvyklého vernostného bonusu je závislá od výšky ročného poistného, kým akciový vernostný bonus ponúka súhrnný bonus 160% bez ohľadu na výšku poistného. Takýmto spôsobom sa výhodné podmienky akcie vzťahujú aj na klientov, ktorí si vybrali nižšie poistné.
   
 3. Vyšší súhrnný bonus

  Namiesto obvyklej 125%-nej, resp. 140%-nej hodnoty Vernostného bonusu Pannónia je miera súhrnného akciového bonusu 160%.

Poistné produkty

Akciový vernostný bonus sa vzťahuje na nasledovné poistné produkty:

 • Eurové životné poistenie SIGNUM uzavreté k investičným jednotkám

Doba trvania kampane

V prípade Eurového životného poistenia SIGNUM uzavretého k investičným jednotkám sa vzťahuje na ponuky podpísané v období od 1. októbra 2010 do 6. decembra 2010.

Poisťovňa po ukončení kampane opätovne nastaví podmienky predchádzajúceho vernostného programu.

Využitie akciového vernostného bonusu

Ak chcete využiť túto výhodnú možnosť, pozrite sa na naše investičné životné poistenie a v dolnej časti webovej stránky naznačte Vašu vôľu na uzavretie zmluvy!

 

Na ilustrovanie nášho článku sme použili fotku Jeffa Belmonte-a.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Naše produkty a služby