> Hlavná stránka | Správy

Správy

Kampaň Cliente Fidelissima trvá do 7. marca 2011
Späť

1. februára 2011

Kampaň Cliente Fidelissima trvá do 7. marca 2011

Náš akciový vernostný bonusový program, v rámci ktorého zdvojnásobíme hodnotu Vášho poistného za prvý rok, rozširujeme na ponuky podpísané do 7. marca 2011.

Ako sme už o tom písali v jednej z našich predchádzajúcich správ, poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., v rámci kampane Cliente Fidelissima poskytuje k jednotlivým poistným produktom s investičným cieľom akciový vernostný bonus.

Počas kampane Poisťovňa už pri uzatvorení zmluvy subscribuje bonus, ktorého hodnota je totožná s poistným prvého roka.  Potom ho každoročne zvyšuje a tak na 15. rok miera pripísaného bonusu dosiahne – bez ohľadu na výšku poistného – 160 % počiatočného ročného poistného, čo je podstatne vyššia hodnota, ako je miera obvyklého vernostného bonusu.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Naše produkty a služby