> Hlavná stránka | Správy

Správy

Burzové informácie Informácie poistného trhu Naše produkty a služby

24. februára 2011

Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. zdvojnásobila svoj podiel na trhu

Údaje z roku 2010 zverejnené Zväzom poisťovní v Maďarsku (MABISZ) ukazujú, že maďarský sektor životného poistenia opäť zvýšil svoje príjmy prostredníctvom nárastu nových životných poistiek s bežným poistným o 50 %. Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s. predala nové poistky v hodnote 10,3 mld. HUF, čo predstavuje 16,4 % z celkového predaja v sektore životného poistenia v roku 2010. Manažment očakáva vo finančnom roku 2011 ďalší nárast predaja a vznik nových obchodných príležitostí.

10. septembra 2010

CIG zahajuje svoju činnosť aj na Slovensku

Po dva a pol roku od zahájenia svojej činnosti v Maďarsku vstupuje životná poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. aj na slovenský trh.