> Hlavná stránka | Správy

Správy

Eurový akciový peňažný fond Metallicum
Späť

24. marca 2011

Eurový akciový peňažný fond Metallicum

Je pre nás dôležité, aby naši klienti boli s našimi službami spokojní, preto naši spolupracovníci sa neustále usilujú o to, aby zabezpečili najvyššie možné výnosy pre našich klientov.

Týmto Vám oznamujeme, že k Eurovému životnému poisteniu SIGNUM, ktoré je uzavreté k podielovým jednotkám, od 16. marca 2011 je možné si vybrať nový podielový fond pod názvom, Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum.

Podrobné informácie o novom podielovom fonde, si môžete stiahnuť vo formáte PDF kliknutím sem: PDF 1., PDF 2.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Naše produkty a služby