> Hlavná stránka | Správy

Správy

CIG Pannónia zverejnila svoju predbežnú správu za druhý štvrťrok
Späť

CIG Pannónia zverejnila svoju predbežnú správu za druhý štvrťrok

Po zvýšení príjmu z poistného o 5% bola strata po zdanení 610 miliónov HUF, zatiaľ čo celkový komplexný výnos predstavoval zisk 4 vo výške 16 miliónov HUF. Výsledkom bol jedinečný efekt spojený so zlúčením spoločnosti Konzum Nyrt. a OPUS Nyrt. a rezervy vytvorené na očakávané vyplatenie poistných udalostí niektorých veľkých talianskych poisťovacích spoločností – uvádza polročná predbežná správaCIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Budapešť, 22. august 2019 – Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. dnes zverejnila svoju konsolidovanú neauditovanú správu podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFSR) s finančnými údajmi za druhý štvrťrok 2019. Výsledok hospodárenia po zdanení na úrovni skupiny bola strata 610 miliónov forintov, celkový komplexný výnos predstavoval zisk 416 miliónov forintov. Spoločnosť prvýkrát po dlhej dobe uzavrela stratový štvrťrok, ktorý vyplynul z dvoch hlavných dôvodov. Na jednej strane došlo k významným škodovým udalostiam v segmente neživotného poistenia talianskych cezhraničných poistení, tzv. „gaming“ poistení. Rezerva na poistné plnenia spôsobila po zdanení čistú stratu vo výške 692 miliónov HUF. Na druhej strane stiahnutie akcií spoločnosti Konzum v súvislosti so zlúčením spoločnosti Konzum Nyrt. so spoločnosťou OPUS Global Nyrt. malo za následok stratu kurzu vo výške 1,057 miliardy HUF a jeho jedinečný vplyv bol do značnej miery kompenzovaný iným komplexným príjmom, čo malo za následok oveľa miernejší kapitálový dosah, -331 miliónov HUF. Tento jedinečný účinok neovplyvňuje kapitál ani primeranosť solventnosti spoločnosti CIG Pannónia, ani jej technický výsledok a schopnosť tvorby peňažných tokov.

Príjmy z poistného sa v porovnaní s prvým polrokom 2018 v segmente životného poistenia zvýšili o 2 percentá a v segmente neživotného poistenia o 11 percent, čím sa celkový príjem z poistného zvýšil na 13,286 miliárd HUF v prvom polroku, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku predstavuje nárast o 5 percent. V oblasti životného poistenia je nová akvizícia 2,276 miliárd forintov, čo je o 49% viac ako miera nových akvizícií v prvej polovici roku 2018.

Spoločnosť CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt., ktorá bola uvedená na trh minulý rok, zahájila na začiatku roka svoju činnosť v oblasti poisťovníctva a finančného sprostredkovania ako závislý agent. Sprostredkovateľská spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 188 registrovaných poisťovacích poradcov, v prvej polovici roka predala poistenia v hodnote 187 miliónov HUF a potom začala svoju činnosť aj v oblasti sprostredkovania úverov. 23. mája 2019 jej MNB povolila sprostredkovateľskú činnosť v oblasti finančných služieb, ktorú môže vykonávať ako viacnásobný agent peňažného trhu. Povolenie sa vzťahuje aj na sprostredkovateľskú činnosť v hypotekárnej oblasti.

Vlastné imanie spoločnosti CIG Pannónia sa z 17,392 miliardy forintov na konci roka 2018 zvýšilo v roku 2019 na 17,956 miliardy forintov, čiže vzrástlo o 3 percentá. 30. júna 2019 kapitálová primeranosť podľa Szolvenccia II predstavuje 321 percent, kým kapitálová primeranosť odvetvia majetkového poistenia je 151 percent, čím obe spoločnosti spĺňajú minimálnu kapitálovú požiadavku stanovenú orgánom dohľadu na úrovni 150 percent.