> Hlavná stránka | Správy

Správy

Späť

CIG Pannónia zverejnila svoje rýchle hlásenie za tretí kvartál

Životná poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. zvýšila svoje príjmy z poistného o 10 percent, čím úroveň jej príjmov dosiahla 20,11 miliárd forintov. V segmente životného poistenia sa nové akvizície zvýšili o jeden a pol násobok v porovnaní s prvými troma kvartálmi roku 2018. Hospodársky výsledok po zdanení na úrovni skupiny je strata vo výške 354 miliónov forintov, pričom celkový globálny príjem je v treťom kvartáli 2019 zisk vo výške 463 miliónov forintov– informovala spoločnosť vo svojom rýchlom burzovom hlásení.

Budapešť, 19. novembra 2019 – Poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító dnes zverejnila svoju konsolidovanú finančnú správu bez auditu v zmysle medzinárodných účtovných predpisov (IFRS), s finančnými údajmi za tretí kvartál roku 2019. Hospodársky výsledok po zdanení na úrovni skupiny je strata vo výške 354 miliónov forintov, pričom celkový globálny príjem je zisk vo výške 463 miliónov forintov. Pokles hospodárskeho výsledku po zdanení v porovnaní s prvými tromi kvartálmi roku 2018 vysvetľujú dve skutočnosti: jednak je to zneužitie zaisťovania vo vzťahu k talianskym cezhraničným službám u dcérskej spoločnosti pre majetkové poistenia a výrazné poistné udalosti, ku ktorým čiastočne došlo aj v tejto súvislosti, resp. aj kurzová strata vzniknutá pri transformácii akcií Konzum/OPUS. Bez týchto položiek by hospodársky výsledok po zdanení na úrovni skupiny za prvé tri kvartály roku 2019 by bol 1,998 miliárd forintov, teda o 437 miliónov forintov viac, ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roku.

Výkon podnikovej skupiny sa za prvé tri kvartály opäť výrazne zlepšil. Príjem z poistného sa zvýšil o 10 percent a dosiahol 20,11 miliárd forintov. V segmente životného poistenia sú nové akvizície vo výške 3,201 miliárd forintov, čo je takmer jeden a pol násobok akvizícií za prvé tri kvartály roku 2018, z čoho 2,093 miliárd forintov sú životné poistenia viazané k investičným jednotkám, a 1,108 miliárd forintov sú klasické a skupinové životné poistenia. V segmente neživotného poistenia sa nové akvizície zvýšili o 9 percent. Investičný výsledok predstavuje 6,545 miliárd forintov. Vlastné imanie akciovej spoločnosti je 14,991 miliárd forintov.. 

Poisťovni sa osvedčila aj diverzifikácia predajných kanálov. V prípade zmlúv na životné poistenia, predané v roku 2019, výkon vlastnej siete poisťovne predstavuje 20 percent, kým kanál nezávislých maklérov 28 percent a bankový kanál 18 percent. Dcérska spoločnosť pre finančné sprostredkovanie, rozbehnutá v tomto roku, uskutočnila tržby vo výške 10 percent, pričom čiastkový podiel ostatných činností pre rozvoj obchodov (skupinové životné poistenia, predaj cez call-centrum) je 24 percent z nových tržieb.

Poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt, je finančne stabilná so silným kapitálom, plnenie záručného kapitálu je podľa Szolvencia II výnimočne vysoké, až 312 percent. Plnenie dcérskej spoločnosti pre majetkové poistenie je podľa Szolvencia II 102 percent. Aj likvidita majetkovej poisťovne je vyhovujúca: 30. septembra 2019 disponovala s likvidnými investíciami vo výške 9,3 miliárd forintov a s čistou rezervou a inými záväzkami vo výške 5,7 miliárd forintov.