> Hlavná stránka | Správy

Správy

Späť

CIG Pannónia vykázala v treťom štvrťroku zisk po zdanení 1,561 miliardy forintov

Okrem príjmov z poistného vo výške viac ako 17 miliárd forintov je zisk pripadajúci na jednu akciu 19 forintov – stojí v rýchlej burzovej správe spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. za tretí štvrťrok.

Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. dnes zverejnila svoju konsolidovanú neauditovanú správu podľa medzinárodných účtovných štandardov s finančnými údajmi za tretí štvrťrok 2018. Výsledok hospodárenia po zdanení na úrovni skupiny bol 1,561 miliardy forintov, celkový zisk 508 miliónov forintov a zisk pripadajúci na jednu akciu bol v treťom štvrťroku 19 forintov. Za prvých deväť mesiacov roku 2018 dosiahli príjmy z poistného 17,048 miliardy forintov. V segmente životného poistenia bola suma novouzatvorených zmlúv 2,175 miliardy forintov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 znamená nárast o 6 percent.


V prípade zmlúv životného poistenia predaných v priebehu tohto roka bol podiel vlastnej predajnej siete spoločnosti CIG Pannonia na nových predajoch 29 percent, kým podiel siete nezávislých maklérov 39 percent, bankového kanála 22 percent a podiel iného obchodného rozvoja 10 percent. V segmente životného poistenia pokračovala diverzifikácia odbytových kanálov. Po rozvoji bankového predajného kanálu bol v spolupráci s významným odbytovým partnerom spustený aj odbytový kanál vo forme call centra.

V segmente neživotného poistenia pokračovalo očisťovanie portfólií a „utlmovanie“ retailových kasko poistení. To vysvetľuje aj pokles čistého stavu poistení vo výške 263 miliónov forintov v prvých troch štvrťrokoch. Segment neživotného poistenia dosiahol v prvých 9 mesiacoch roka zisk po zdanení 567 miliónov forintov, čo bol podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch vynikajúci výsledok.

Vlastné imanie akciovej spoločnosti sa z 9,015 miliardy forintov na konci roka 2017 zvýšilo na 16,803 miliardy forintov, čiže v roku 2018 vzrástlo o 86 percent. Kapitálová primeranosť odvetvia životného poistenia spoločnosti CIG Pannonia podľa Solvency II predstavuje 349 percent, kým kapitálová primeranosť odvetvia neživotného poistenia 176 percent, čo spĺňa minimálnu kapitálovú požiadavku stanovenú orgánom dohľadu na úrovni 150 %.