> Hlavná stránka | Správy

Správy

25. októbra 2010

Upisovanie akcií Pannónie je ukončené

Akcie poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. kúpili drobní investori.

31. augusta 2010

Verejná akciová spoločnosť

Riaditeľstvo poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. – v súlade s cieľmi akcionárov vytýčených počas založenia spoločnosti , ako aj v záujme realizácie ďalších obchodných plánov – rozhodlo o premene spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť, o zvýšení základného imania so zavedením nových akcií na verejný trh. Ďalej prijalo informáciu o vydaní akcií, ktorá je potrebná k trhovému zavedeniu akcií a k verejnému predaju, prebiehajúceho kombinovane so zavedením akcií. Spoločnosť iniciuje po úspešnom dovŕšení zavedenia akcií a verejného predaja, prebiehajúceho kombinovane so zavedením akcií zavedenie svojich kmeňových akcií do kategórie B akcií Budapeštianskej burzy cenných papierov (Budapesti Értéktőzsde – BÉT).