> Hlavná stránka | Správy

Správy

Blesková správa: Rekordný zisk a nárast v prvom štvrťroku u spoločnosti CIG Pannónia
Späť

Blesková správa: Rekordný zisk a nárast v prvom štvrťroku u spoločnosti CIG Pannónia

Vďaka akvizícii, respektíve zlepšeniu výkonu na úrovni celej skupiny, dosiahla CIG Pannónia najlepší štvrťrok vo svojej histórii. Čistý zisk na úrovni skupiny predstavoval 2,515 miliárd forintov tak, že príjmy z poistného vzrástli o 48 percent, na 6,025 miliárd forintov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Viac si môžete prečítať v bleskovej správe prvého štvrťroka vyhotovenej v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva poisťovní.

Skupina CIG Pannónia dnes zverejnila konsolidovanú, neauditovanú správu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi s finančnými údajmi prvého štvrťroka. Maďarská poisťovacia skupina má za sebou jeden z najbohatších štvrťrokov svojej histórie. Realizovala aj odkúpenie Poisťovní Pannónia (predtým MKB Poisťovne), neskôr začali ich integráciu do životného resp. majetkového poistenia Skupiny CIG Pannónia, ktoré momentálne čakajú na potrebné schválenie zo strany inšpekcie. V súlade so svojou obchodnou stratégiou začala CIG Pannónia u Všeobecnej poisťovne Pannónia s čistením profilu, keďže CIG Pannónia sa sústreďuje výlučne na tie trhy, kde vie vyvíjať konkurencieschopné produkty a dokáže ich efektívne predávať. Preto sa rozhodli tak, že pri odkúpení Poisťovní Pannónia prevedú získané poistky povinného poistenia motorových vozidiel, resp. poistenia domácností, ktoré sa dostali k CIG Pannónia, na spoločnosť Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt – povolenia sú aj v tomto prípade v procese riešenia.

Životná poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a Konzorcium Pannónia Nyugdíjpénztár vyhrali vo februári 2017 výberové konanie vypísané na prevod poistného portfólia spoločností DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító a Önsegélyező Egyesület. Strany o tom podpísali zmluvu. Predpokladá sa, že skutočný prevod poistného portfólia, v závislosti od potrebných povolení regulačných orgánov a nadobudnutia platnosti, sa uskutoční v druhom štvrťroku. Týmto CIG Pannónia prevezme anuitné portfóliá životného poistenia v hodnote viac ako 2 miliardy forintov s technickými rezervami, a ďalšie anuitné portfóliá penzijného pripoistenia s odloženou anuitou s technickými rezervami v hodnote 0,4 miliardy forintov.

Vyššie uvedené malo samozrejme výrazný vplyv aj na finančné výsledky Skupiny CIG Pannónia. Zároveň sa zlepšil aj výkon členov skupiny, a tak sa Skupina CIG Pannónia môže vďaka vplyvu akvizície, respektíve zlepšeniu výkonu pýšiť najlepším štvrťrokom vo svojej histórii.

Zdanený príjem na úrovni skupiny v prvom štvrťroku 2017 je zisk 2,515 miliárd forintov, zisk na jednu akciu je 40,1 forintu. Na tento výsledok mal významný vplyv zúčtovaný badwill v dôsledku akvizície spoločnosti Pannónia Biztosítók a zisk z precenenia závislých výdavkov podnikovej kombinácie (spolu 3,183 miliárd forintov), respektíve strata majetku určeného na predaj v hodnote 463 miliónov forintov. Očakáva sa, že odkúpené spoločnosti budú ešte počas roku 2017 fungovať so stratou.

Poistné skupiny predstavujú 6,025 miliárd forintov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vykazuje nárast o 48 percent. Z hľadiska zloženia odvetví vykazuje segment neživotného poistenia podľa IFRS nárast príjmov z poplatkov o 74 percent, zatiaľ čo príjmy z poplatkov segmentu životného poistenia narástli podľa IFRS o 36 percent v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016.

Skupina v prvom štvrťroku 2017 predala v porovnaní s predchádzajúcim rokom poistné zmluvy v hodnote 2,196 miliárd forintov, čiže s navýšením o 133 percent. Z toho novo získané životné poistenia v prvom štvrťroku boli vo výške 682 miliónov forintov, čo je o 95 percent viac, ako predajné výsledky minuloročného prvého štvrťroka. V neživotnom segmente sú novo získané poistenia v hodnote 1,514 miliárd forintov, čiže oproti prvému štvrťroku 2016 nárast o 154 percent.

V životnom segmente je stav predaja cez vlastnú sieť o 15 percent vyšší, ako novo získané poistky v minuloročnom prvom štvrťroku. Výkon kanálu burzy je v porovnaní s minulým rokom o 89 percent vyšší, zatiaľ čo bankový kanál vzrástol vďaka novým dcérskym spoločnostiam na 20-násobok.

Silu Skupiny CIG Pannónia nepotvrdzujú len akvizície. Konsolidovaná kapitálová primeranosť Skupiny podľa Szolvencia II na konci roku 2016 – teda pred konsolidáciou Pannónia Biztosítók - bola 207 percent, teda výrazne prevyšovala inšpekciou očakávanú (obsahujúcu aj 50 percentnú volatilitu) 150 percentnú úroveň.

CIG Pannónia uzatvorila 11. apríla zmluvu o strategickej spolupráci s MKB Bank Zrt. Podľa tejto dohody budú tieto dve spoločnosti dlhodobo spolupracovať. V pobočkách MKB sa začne s predajom dôchodkových a životných poistení CIG Pannónia, zatiaľ čo zástupcovia CIG Pannónia budú svojim klientom ponúkať aj produkty MKB Bank. Touto strategickou zmluvou medzi MKB Bank a CIG Pannónia sa ešte viac posilní už aj doteraz úzka spolupráca medzi dvomi spoločnosťami, z ktorej vyplývajú výhody pre obe strany.