> Hlavná stránka | Správy

Správy

Späť

Popri príjme 11,5 miliárd forintov z poistného spadá 15,1 forintov zisku na akciu – oznámila spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vo svojej bleskovej burzovej správe v druhom štvrťroku.

 

Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., ktorá vlani získala ocenenie „Poisťovňa roka“, dnes zverejnila svoju konsolidovanú, needitovanú správu s finančnými údajmi z prvého a druhého štvrťroka 2018 podľa medzinárodných účtovných pravidiel. Zisk po zdanení na úrovni skupiny predstavoval 1,155 miliárd forintov, celkový komplexný výsledok bol 642 miliónov forintov zisku a zisk na akciu bol 15,1 forintov. V prvých šiestich mesiacoch roka 2018 dosiahla príjem z poistného 11,468 miliárd forintov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka segment životného poistenia zdvojnásobil svoj zisk po zdanení, kým oblasť neživotného poistenia tento rok dosiahla 410 miliónov forintov zisku po 135 miliónovej strate v prvom polroku 2017.

V prvom polroku sa získali nové životné poistenia v hodnote 1,524 miliárd forintov, čo predstavuje nárast 7 % oproti rovnakému obdobiu roka 2017. V segmente neživotného poistenia dosiahol čistý vývoj kmeňa zníženie o 86 miliónov forintov, čo sa vysvetľuje úpravou portfólia po integrácii spoločnosti uskutočnenej v minulom roku.

V roku 2018 sa vlastné imanie spoločnosti CIG Pannónia zvýšilo na 16,937 miliárd forintov z 9,015 miliárd forintov na konci minulého roka. Aprílové valné zhromaždenie prijalo rozhodnutie o tom, že za hospodársky rok 2017 vyplatí akciová spoločnosť svojim akcionárom v hrubom 10 forintov dividend na akciu. Výplata dividend celkom vo výške 933 miliónov forintov sa uskutočnila v prvom polroku v súlade s plánom.

Podľa smernice Szolvencia II bola kapitálová primeranosť odvetvia životného poistenia spoločnosti CIG Pannónia 348 %, kým kapitálová primeranosť odvetvia neživotného prostredia bola 180 %, čím spoločnosť splnila dozorom očakávanú minimálnu úroveň kapitálovej primeranosti 150 %.