> Hlavná stránka | Správy

Správy

 

Spoločnosť CIG Pannónia dosiahla v roku 2018 zisk po zdanení 2,106 miliardy forintov

Príjmy z poistného predstavovali v minulom roku 25,832 miliardy forintov – stojí v rýchlej burzovej správe spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. za štvrtý štvrťrok.

 

CIG Pannónia vykázala v treťom štvrťroku zisk po zdanení 1,561 miliardy forintov

Okrem príjmov z poistného vo výške viac ako 17 miliárd forintov je zisk pripadajúci na jednu akciu 19 forintov – stojí v rýchlej burzovej správe spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. za tretí štvrťrok.

 

1,155 miliárd forintov zisku u CIG Pannónia v prvom polroku

Popri príjme 11,5 miliárd forintov z poistného spadá 15,1 forintov zisku na akciu – oznámila spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vo svojej bleskovej burzovej správe v druhom štvrťroku.

 

Spoločnosť CIG Pannónia začala rok so ziskom

Dynamika v spoločnosti CIG Pannónia aj naďalej pretrváva: výsledok hospodárenia po zdanení dosiahnutý v prvých troch mesiacov predstavoval 615 miliónov forintov, celkový zisk spoločnosti bol 530 miliónov forintov a zisk pripadajúci na jedného akcionára 8,8 forintov – vyplýva to z najnovšej zjednodušenej správy poisťovne vypracovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

 

Otváracie hodiny počas sviatkov

Touto cestou informujeme našich ctených Klientov, že klientský servis (osobný, telefonický) bude počas sviatkov otvorený nasledovne:

22. augusta 2017

Rýchle hlásenie: skoro 2,5 miliardy zisku u skupiny CIG Pannónia v prvom polroku

Uzavrel sa proces zlúčenia nedávno nadobudnutých poisťovní a údaje predaja sa naďalej zlepšovali, takýmto spôsobom skupina CIG Pannónia zaznamenala zisk 2,484 miliardy forintov, len z poistného získala skoro o 50 percent lepší výsledok ako v prvej polovici minulého roka – skupina má to takto uvedené údaje v rýchlej správe za druhý štvrťrok tohto roka, ktorá bola vypracovaná podľa medzinárodných účtovných štandardov.

 

Blesková správa: Rekordný zisk a nárast v prvom štvrťroku u spoločnosti CIG Pannónia

Vďaka akvizícii, respektíve zlepšeniu výkonu na úrovni celej skupiny, dosiahla CIG Pannónia najlepší štvrťrok vo svojej histórii. Čistý zisk na úrovni skupiny predstavoval 2,515 miliárd forintov tak, že príjmy z poistného vzrástli o 48 percent, na 6,025 miliárd forintov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Viac si môžete prečítať v bleskovej správe prvého štvrťroka vyhotovenej v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva poisťovní.

 

Otváracie hodiny počas sviatkov

Touto cestou informujeme našich ctených Klientov, že klientský servis (osobný, telefonický) bude počas sviatkov otvorený nasledovne: