> Hlavná stránka | Peňažné fondy | Informácie o podielových fondoch

Informácie o podielových fondoch

K našim investičným životným poisteniam Vám ponúkame širokú paletu podielový fondov. Kliknite na nižšie uvedený link, aby ste sa mohli pozrieť na informácie (v slovenčine) o podielový fondoch, ktoré sú dostupné k Životnému poisteniu SIGNUM uzavretého k investičným jednotkám!

Investičnú politiku podielových fondov investičných jednotiek životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. platnú od 1. júl 2015 si môžete stiahnuť TU

Staršie investičné politiky

Investičnú politiku podielových fondov investičných jednotiek životných poistení CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. platnú od 1. júna 2015 si môžete stiahnuť TU.

Oznamujeme našime Klientom, že pravidlá súviasiace s obmedzením fungovania podielových fondov, stanovené v Osobitných podmienkach investičných životných poistení, sa zmenia a doplnia od 1. januára 2014, podľa ustanovení zákona číslo LX z roku 2003 o poisťovniach a poistnej činnosti. Zmenené a doplnené platné pravidlá súvisiace s obmedzením fungovania podielových fondov od 1. januára 2014 nájdete kliknutím tu.

 


 

Skontaktujte nás!

Naši spolupracovníci sú k Vám dispozícii. Prosíme Vás, ak máte záujem o existujúcu zmluvu, v prípade rýchlejšieho spracovania, zadajte číslo poistnej zmluvy.


Prosíme Vás, napíšte rad čísiel na obrázku do poľa vedľa neho. Ak chcete nový rad čísiel, kliknite na obrázok!