> Hlavná stránka | O nás | Zakladetelia

Zakladetelia

Zakladatelia CIG Pannónia Nyrt. sú vážené osoby maďarského pôvodu, ale v zozname sa nájdu aj domáce a zahraničné inštitúcie. Zakladatelia:

 • Járai Zsigmond
  bývalý zakladateľ burze, zástupca generálneho riaditeľa Budapest Bank, zástupca ministra financií, predseda bankového dozoru, investičný bankár v Londýne, generálny riaditeľ Magyar Hitelbank, predseda burzy, minister financií, predseda centrálnej banky, od 16. novembra 2010 predseda dozornej rady Maďarskej Národnej Banky, v súčasnosti  je predsedom dozornej rady spoločnosti.
   
 • Horváth Béla
  bývalý inštruktor Állami Biztosító, predseda pobočky, obchodný riaditeľ Hungária Biztosító, generálny riaditeľ Gloria Swiss Life, podpredseda generálneho riaditeľa poisťovne Nationale-Nederlanden, generálny riaditeľ poisťovne Aviva, bývalý predseda spoločnosti.
   
 • Dr. Ádám Veronika
  biológ-lekár, akademik, manželka Vizi E. Szilveszter, bývalý predseda Magyar Tudományos Akadémia.
   
 • Kostevc Péter, Kutvölgyi Pál, Kósa Erika, Körtvélyesi Zoltán
  zakladatelia a predsedovia spoločnosti BROKERNET

 • Charles J.L.T. Kovacs
  bývalý podpredseda banky Chase Manhattan, poradca niekoľkých známych finančných inštitúcií, a konzultant Lehman Brothers a OECD, jeden zo zakladateľov poisťovne.
   
 • Czakó Borbála Xénia
  globálny partner Ernst and Young, zodpovedný za regulačné, vládne záležitosti a rovnosť oblasti.
   
 • Gaál Csaba
  bývalý vedúci odboru životné poistenie OTP Garancia Biztosító, bývalý vedúci poistný matematik CIG Pannónia Életbiztosító, vedúci a generálny riaditeľ vývoja produktov.
   
 • Dr. Illényi Miklós István
  zubný lekár
   
 • Kelemen Zsolt
  bývalý finančný predseda a zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti
   
 • Kieselbach Tamás
  historik, majiteľ Kieselbach galérie
   
 • Dr. Komoróczki István
  bývalý hovorca ministra zahraničných vecí, v súčasnosti vedúci Imperial Tobacco Group (ITG) zastúpenie Európskej Únii v Bruseli.
   
 • Korányi G. Tamás
  vydaveteľ, novinár, spoluzakladeteľ burzy.
   
 • Lehman Brothers Befektetési Bankház
  jeden z najväčších investičných bánk vo svete (15. septembra 2008 podali návrh na konkurz)

 • Mándoki Zoltán
  bývalý generálny riaditeľ MÁV a generálny riaditeľ MOL
   
 • Dr. Martonyi János
  medzinárodný právnik, minister zahraničných vecí
   
 • Dr. Mikó Gyula
  predtým docent na Közgazdaságtudományi Egyetem, zástupca dekana, riaditeľa financií a vývoja produktov poisťovne Nationale-Nederlanden, zástupca generálneho riaditeľa, generálny riaditeľ Winterthur Biztosítási Rt., zástupca generálneho riaditeľa AVIVA Életbiztosító Zrt., predtým všeobecný zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti.
   
 • Missura Gábor
  bývalý predseda a vedúci komunikácie Maďarskej Národnej Banky
   
 • Dr. Móricz Gábor
  bývalý vedúci ekonóm Magyar Honvédség, člen dozornej rady Concorde Értékpapír Rt., je vlastníkom KAPTÁR Befektetési Zrt. a spoluzakladateľ poisťovne.
   
 • Németh Attila
  bývalý obchodný zástupca generálneho riaditeľa Vodafone
   
 • Dr. Nobilis Kristóf
  právnik, spoluzakladateľ burzy, investor, prezident predstavenstva Budapest Ingatlanhasznosító és Fejlesztő Részvénytársaság.
   
 • Preisinger Béla Ernő
  zakladateľ a majiteľ spoločností S+H, člen dozornej rady poisťovne
   
 • Straub Elek
  bývalý generálny riaditeľ Matáv, neskôr Magyar Telekom.
   
 • Dr. Szapáry György
  predtým zástupca v Maďarsku Medzinárodného Menového Fondu, zástupca riaditeľa Maďarskej Národnej Banky, v súčasnosti člen predstavenstva OTP Bank Nyrt.
   
 • Vígh Sándor
  bývalý zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti