> Hlavná stránka | O nás | Naše úspechy

Naše úspechy

Životná poisťovňa CIG Pannónia bola od doby svojho založenia schopná rok čo rok dosahovať vynikajúce obchodné výsledky a stala sa lídrom na trhu v celom rade segmentov.

Aj keď prvý finančný rok nebol plným rokom, keďže činnosť spoločnosti bola spustená v máji v roku 2008, cieľová úroveň príjmov z poistného vo výške 800 miliónov HUF bola značne prekročená, keďže skutočné číslo predstavovalo ku koncu roka takmer 4 miliardy HUF. V treťom štvrťroku tohto roka sa spoločnosť stala lídrom na trhu v nanovo získaných životných poisteniach s pravidelným poistným viazaných k investícii na základe priemerného ročného poistného a v štvrtom štvrťroku viedla trh v nových prírastkoch takýchto poistiek.

V roku 2009 dosiahla vedúce postavenie na trhu vzhľadom na celkové portfólio poistného a priemerné ročné poistné nových životných poistení s pravidelným poistným viazaných k investícii.  Celkový príjem z poistného vo výške takmer 12 miliárd HUF znamenal 3 % trhový podiel na tuzemskom trhu životného poistenia.

V roku 2010 spoločnosť vytvorila dvojnásobok príjmu z poistného z predchádzajúceho roka, v celkovej výške 25,8 miliardy HUF. Podiel na trhu vzrástol na 5,8 %. Rast hrubého príjmu z poistného bol predovšetkým dôsledkom prudkého nárastu nových predajov poistiek investičného životného poistenia a obnovenia poistného existujúceho portfólia životných poistení. Výška poistného z kombinovaného portfólia viac ako 17 000 investičných poistení predaných v roku 2010 bola 10,2 miliardy HUF a priemerné ročné poistné z poistiek predstavovalo v rovnakom roku 590 000 HUF.  20 % podiel na trhu v trhovom segmente nových investičných poistiek znamenal, že spoločnosť posilnila svoju vedúcu pozíciu.

V roku 2011 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. predala životné poistenia s 9,2 miliardy forintov ročného bežného poistného. Hlavným profilom spoločnosti sú naďalej investičné životné poistenia (unit-linked), ktorého poistné v tom istom období bolo 9,0 miliardy forintov, získané z nových predajov, a tak významne prispiejavúc k celkovým novým predajom. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. dosiahla 7,15 %-tný trhový podiel z korecie príjmov poistných a 6,38 %-tný podiel medzi celkovými tuzemskými odvetviami príjmov poistných. Spoločnosť podľa korekcie príjmov poistných sa stala piatou najväčšou poisťovňou oproti roku 2010, kedy bola na šiestom mieste, vtedy dosiahla 5,63 %-tný trhový podiel z korekcie príjmov poistných.

Tento rok bol dôležitým obdobím pre CIG Pannónia v dobytí nových trhov a budovaní strategických partnerstiev. Jej dcérska spoločnosť CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt (EMABIT) v októbri 2011 vstúpila s veľkým úspechom do firemných a inštitucionálnych trhových segmentov so svojimi produktmi, poistenie majetku, zodpovednosti, úrazové poistenie motorových vozidiel.

Priemyselná elektrárenská spoločnosť Dôchodkového fondu (VIT Dôchodkový fond) sa pripojila k skupine CIG a dostala meno Pannónia Dôchodkový fond. Obe spoločnosti vytvorili Pannónia Investičná Služba (Pannónia Befektetési Szolgáltató), ktorá má za cieľ poskytnúť konkurenčné investičné výnosy pre súčasných a budúcich klientov poisťovne a dôchodkového fondu.

Rok 2012 má z viacerých hľadísk, veľký význam pre našu spoločnosť. Vytvoril sa centrum zodpovedný za oblasť administratívy, informatiky a vyrovnanie škody CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft. a Pannónia Dôchodkový fond sa rozstrátol o Svojpomocný fond. Všeobecná Poisťovňa začala svoju činnosť v Poľsku a taktiež na domácom maloobchodnom trhu. Poisťovňa vydaním zúročených akcií, v rámci realizovaného súkromného zvýšenia kapitálu, doniesol viac ako 1,4 miliardy nových akcií a v neposlednom rade v treťom štvrťroku roku 2012 vstúpil do Maďarského trhu zdravotného poistenia jedinečným a inovatívným riešením: Best Doctors zdravotnými poisteniami.

Do roku 2012 je portfólio Životného poistenia viac ako 21 miliardy forintov, okrem Maďarska predáva svoje produkty v Rumunsku a na Slovensku. Všeobecná Poisťovňa na konci roka 2012 disponuje s takmer 3 miliardy poistným, jedným rokom za chrbtom a s 0,8 %-tným trhovým podielom. Členovia Dôchodkového fondu svojpomocnej sekcie predstavujú 35 tísíc, a tak je 10-tym najväčším fondom, jeho úspora je 76 miliardy forintov, a tým jeho vlastníctvo je piatym najväčším na trhu. Súkromný sektor dôchodkového fondu predstavuje 2 700 členov, vlastníctvo 7,7 miliardy forintov. Podielový trh Svojpomocného fondu predstavuje takmer 50 %, a vlastníctvo predstavuje viac ako 1 milliardy forintov. Investičná služba (Befektetés szolgáltató) - v ktorom naša Poisťovňa má 41 %-tný podiel, a podľa našich plánov sa čoskoro staneme väčšinovým vlastníkom - vo februári v roku 2013 dostala povolenie na funkciu spravovania fondov. Vlastníctvo CIG Pannónia Správcovská spoločnosť má takmer hodnotu 115 miliardy forintov, viacerým podielovým fondom spravovaným touto spoločnosťou bola udelená cena Money Moon.