> Hlavná stránka | O nás | Stratégia

Stratégia

Základom hodnovernej stratégie Životnej poisťovne CIG Pannónia sú odborné znalosti jej skúsených vedúcich pracovníkov, široký a stále sa rozvíjajúci rad produktov a jej dynamicky sa rozrastajúca sieť predajných miest.

Táto spoločnosť s ručením obmedzeným, jediná životná poisťovňa v maďarskom vlastníctve, podporuje myšlienku samostatnosti a poskytovania podpory pre príbuzných a podporuje ďalší rozvoj finančnej a poisťovacej kultúry v Maďarsku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy prostredníctvom vysoko kvalitných služieb, ktoré ponúka svojím zákazníkom. Životná poisťovňa CIG Pannónia, ako maďarská poisťovacia spoločnosť, ponúka prispôsobené produkty v súlade s miestnymi požiadavkami, poskytuje zamestnanie na miestnej úrovni a platí dane v Maďarsku.  Kľúčovou súčasťou našej stratégie je zásada vzájomnosti: chceme, aby sa naši vlastníci stali klientmi a naopak. To bol účel verejnej ponuky akcií CIGPANNONIA v roku 2010 a ich zavedenia na Budapeštiansku burzu cenných papierov. 

Spoločnosť poskytuje služby najvyššej kvality, dostupné na trhu, prispôsobené miestnym potrebám, pričom sa spolieha na prestíž a príklad svojich zakladateľov a podporuje ju vedenie spoločnosti, ktoré je veľmi efektívne, a to aj pri porovnaní na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť, v súlade s takzvanou „Stratégiou modrého oceánu“, ktorá podnecuje inovácie a vytvára konkurenčnú výhodu, nepretržite monitoruje vývoj na trhu a adekvátne vylepšuje škálu svojich produktov.

Naše produkty a služby ponúkajú bezpečné riešenia pre rôzne potreby našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z ich rozličných životných situácií. Preto sme prišli so spôsobmi, ako zaopatriť deti, budovať úspory, podporovať nové rodiny a vytvárať finančné zabezpečenie po odchode do dôchodku. Naše produkty taktiež poskytujú zodpovedným zamestnávateľom možnosť zabezpečiť svojich zamestnancov a vytvárať kolektívne alebo individuálne stimuly na povzbudenie zamestnancov do efektívnej práce.

Okrem nášho úspešného pôsobenia v Maďarsku sa snažíme zriadiť pevnú a rastúcu prítomnosť v celom regióne strednej a východnej Európy, kde je trh životného poistenia nedostatočne rozvinutý a má výrazný potenciál rastu. V súčasnosti ponúkame naše produkty v Rumunsku a na Slovensku ako cezhraničnú službu prostredníctvom pobočiek spoločnosti CONSEQUIT, nášho strategického partnera.

Naše vedenie považuje dosiahnutie vlastníckych cieľov, maximalizáciu hodnoty pre akcionárov a nákladovo efektívnu a ziskovú prevádzku za najdôležitejšie faktory podnikania.  Naši kolegovia sú ostrieľanými veteránmi poisťovníctva a finančnej profesie. Pracujú poctivo a s profesionalizmom na dosiahnutí vytýčených cieľov. Uvedomujeme si našu rolu ako starostlivej, inovatívnej, na rodinu zameranej, úspešnej a dôveryhodnej poisťovne, ktorá prostredníctvom rozsiahlej siete vysoko kvalifikovaných zástupcov ponúka svojim zákazníkom celý rad vysoko kvalitných poisťovacích služieb. Naším cieľom je stať sa lídrom na trhu pomocou našich vynikajúcich služieb, efektívnej správy a riadenia a spoľahlivej siete obchodných zástupcov a zabezpečiť, aby sa naša spoločnosť stala ziskovou už v strednodobom horizonte.

Našou víziou je stať sa významným hráčom poistného trhu strednej a východnej Európy a symbolom finančnej istoty a rastu v očiach našich klientov, obchodných partnerov a v domácich i medzinárodných odborných kruhoch.