> Hlavná stránka | O nás | Manažment

Manažment

Riaditeľstvo CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Dr. Mária Király, predseda predstavenstva

Podnikový projektant-analytik diplomovaná ekonómka, potom získala kvalifikáciu na komplexnú odbornú ekonómku na riadenie podniku, a získala titul PhD. v odbore ekonómia na Budapeštianskej ekonomickej univerzite. Od roku 1990 je prevádzkovým riaditeľom Axel Springer, najväčšie nakladateľstvo v Maďarsku. Medzi jej povinnosti patria okrem iného riadenie a príprava rozpočtových plánov, stanovenie strategického riadenia, operatívne riadenie organizácie, riadenie manažérskeho informačného systému.

 

Dr. Gabriella Kádár, generálny riaditeľ

Dr. Gabriella Kádár  vyštudovala právnickú fakultu na univerzite ELTE, po získaní diplomu a po zložení advokátskej skúšky získala kvalifikáciu ako špecialista na poistné právo. V rokoch 1994 až 2003 pracovala v rôznych oblastiach skupiny ING, ako generálna riaditeľka viedla dôchodkový fond, neskôr sa zaoberala so zamestnaneckými výhodami (Employee Benefit). V rokoch 2003 – 2009 bola riaditeľkou pre marketing a obchodný rozvoj Deloitte Maďarsko. Od októbra 2009 bola v našej spoločnosti zodpovedná za alternatívny predaj a teraz pôsobí ako zástupkyňa obchodného riaditeľa.

 

Miklós Barta , finančný zástupca generálneho riaditeľa, hlavný účtovník

Miklós Barta získal svoj ekonomický diplom na univerzite ekonomických vied a verejnej správy v Budapešti ako poistný matematik. V roku 2003 začal pracovať ako asistent auditora v KPMG Hungaria Kft, a neskôr od roku 2007 bol zamestnaný ako správca auditu.  V roku 2008 získal ACCA diplom (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants – popredná svetová profesionálna asociácia pre finančných a účtovných odborníkov), v roku 2011 získal autorizovanú účtovnú kvalifikáciu v Komore maďarských auditorov. Do spoločnosti nastúpil v januári 2011 ako riaditeľ controllingu a od roku 2012 zastával funkciu riaditeľa financií a controllingu. V súčasnej dobe pracuje ako finančný zástupca generálneho riaditeľa.

 

Gergely Domonkos Horváth 

Získal diplom ako strojný inžinier na Budapeštianskej Technickej univerzite, inžinier-ekonóm na Budapeštianskej ekonomickej univerzite, a na University of Pittsburgh MBA diplom. Počas posledných 20-tich rokov pôsobil v rôznych vedúcich pozíciách, ako zástupca generálneho riaditeľa Merkantil Banky a Budapest Banky, ako generálny riaditeľ Keler Zrt, Betonút Zrt. a MNV, ako riaditeľ Maďarskej Pošty (Magyar Posta), ACE a Association of Futures Markets, a ako generálny tajomník CEECSDA.

 

Dozorná rada CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

 

 • Imréné Fekete 
 • Dr. József Bayer
 • István Papp 
 • Dr. Erzsébet Czakó
 • István Boros
 • Ákos Veisz 

Výbor pre audit, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

 • Imréné Fekete 
 • István Papp 
 • Dr. Erzsébet Czakó

Ostatní vedúci členovia spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

 • Dr. Pál Búzás, Chief Risk Officer
 • Dr. Antal Csevár, vedúci právny poradca, zodpovedný pre ochranu spotrebiteľov
 • Dr. Imre Pintér, Compliance Officer
 • Dr. Katalin Halász, vedúci lekár
 • Tibor Edvi, Chief Actuary
 • Dr. Erika Marczi, interný kontrolór
 • Miklós Barta, Head of Accounting