> Hlavná stránka | O nás | História

História

Pri založení spoločnosti boli hlavnými hráčmi na domácom poistnom trhu nadnárodné spoločnosti. Bola zrejmá potreba poisťovacej spoločnosti založenej v Maďarsku a riadenej maďarským manažmentom.

Spoločnosť založili 26. októbra v roku 2007 pod názvom Stredoeurópska poisťovacia spoločnosť CIG, s.r.o. (CIG Közép-Európai Biztosító Zrt.), známe a uznávané verejné osobnosti a odborníci na poisťovníctvo z Maďarska. Bývalý minister financií a predseda centrálnej banky Zsigmond Járai bol vymenovaný za predsedu Dozornej rady, ktorá zastupuje majiteľov a Béla Horváth, bývalý najvyšší člen vedenia rôznych maďarských poisťovní, bol vymenovaný za prezidenta Rady. Od 18. apríla 2012 generálnym riaditeľom je Dr. Csurgó Ottó, ktorý je zároveň aj generálnym riaditeľom CIG Pannónia Első Általános Biztosító Zrt.

Spoločnosť je dedičom v duchu Prvej maďarskej všeobecnej poisťovacej spoločnosti (Első Magyar Általános Biztosító Társaság), ktorú založil Henrik Lévay v roku 1857. V tej dobe, rovnako ako dnes, Maďarsku chýbala poisťovacia spoločnosť riadená maďarským vedením, ktorá by sa zameriavala na maďarský trh, a ktorú by podporovali a súkromne financovali uznávané a dôveryhodné maďarské osobnosti. Vtedy, rovnako ako dnes, bolo potrebné mať profesionálneho vodcu s dokonalou znalosťou miestneho hospodárstva a možností poistného trhu, ktorý by mal potrebné organizačné skúsenosti na vybudovanie celej novej poisťovacej spoločnosti, ktorý by mal významné výsledky dosiahnuté v minulosti a ktorý by dokázal presvedčiť podporovateľov, aby prispeli k procesu založenia novej poisťovne. V našej dobe je touto osobou Béla Horváth, ktorý bol vizionárom, zakladateľom a prvým prezidentom spoločnosti, ktorý pomohol založiť maďarskú poisťovňu 21. storočia, a ktorá bude kráčať v šľapajách svojich historických predchodcov.