> Hlavná stránka | Pannónia Navigátor

Pannónia Navigátor

Sledovanie kurzu a správa portfólia

K produktom investičného životného poistenia možno bezplatne žiadať službu Pannónia Navigátor na sledovanie kurzu a správu portfólia.

Pomocou Pannónia Navigátor sa Poisťovňa snaží eliminovať vplyvy výkyvov vo výnosoch, ktoré môžeme pozorovať na kapitálových trhoch a sú často významného charakteru:

•    hlavným cieľom, v prípade vysokého a trvalého zníženia kurzu je obmedzenie strát, druhotným cieľom je,
     v prípade zvýšenia kurzu optimalizácia výnosov presúvaním nahromadeného kapitálu v poistení medzi
     jednotlivými fondmi aktív
•    prostredníctvom obmedzenia strát je možné zabezpečiť mierne kolísanie miery výnosnosti investície,
     ktoré vytvára možnosť silnejšieho rastu nazhromaždeného kapitálu v poistení

Výhody:

•    pokiaľ kurz rizikovejších (akciových a kombinovaných) podielových fondov klesne pod dynamicky, na základe
     vývoja kurzov, stanovenú hodnotu, potom investičné jednotky v týchto podielových fondoch
     automaticky prevedieme do bezpečnejšieho (likvidného) fondu, aby sa zabránilo veľkým stratám,
     vyplývajúcich z očakávaného zníženia rizikových podielových fondov
•    v prípade, že spozorujeme trendové zvýšenie kurzu pri rizikovejších podielových fondoch
     (ktoré tiež určíme dynamicky, na základe vývoja kurzov), odohrá sa opačný scenár a po predaji podielov
     z bezpečnejšieho fondu nakupujeme investičné jednotky v rizikovejších podielových fondoch, aby naši
     klienti mohli ťažiť z výkonu rizikovejších investičných inštrumentov
•    služba uskutočňuje transakcie predaja aj kúpy celkom automaticky, fungovanie systému si od zmluvnej
     strany nevyžaduje zásah
•    Pannónia Navigátor je ako nočný strážnik, ktorý je bdelý aj vtedy, keď každý iný spí. Chráni naše hodnoty!

Používanie služby:

•    naši stáli a noví klienti, ktorí majú uzavreté investičné životné poistenie, môžu žiadať a používať službu bezplatne
•    počas doby trvania investičného životného poistenia možno službu kedykoľvek bez záväzkov zrušiť a znovu žiadať
•    za prechody medzi podielovými fondmi vykonávaných v rámci služby, Poisťovňa neúčtuje dodatočné náklady:
     z hľadiska ceny prechodu medzi podielovými fondmi Poisťovňa nerobí rozdiely medzi prechodmi podielových
     fondov vykonávaných v rámci služby Pannónia Navigátor a vykonávaných na žiadosť Zmluvnej strany poistenia
•    v každom poistnom roku sú prvé dve zmeny prechodu medzi podielovými fondmi bezplatné
     (bez ohľadu na typ)

•    aktivovať službu Pannónia Navigátor je možné výlučne len cez Klientský portál počas doby trvania poistnej zmluvy
•    Poisťovňa automaticky povoľuje použitie Klientského portálu každému klientovi bez požiadania,
     Poisťovňa neúčtuje poplatok za použitie Klientského portálu
•    noví klienti na formulári poistného návrhu a naši stáli klienti, ktorí majú investičné životné poistenie,
     cez svojich sprostredkovateľov alebo na formulári Navigátor, ktoré si môžu
     stiahnuť z webovej stránky Poisťovne, naďalej môžu požiadať zapnutie služby Pannónia Navigátor
     (môžu podať zámer), ale služba sa aktivuje výlučne len po podaní vyhlásenia na Klientský portál!
•    v prípade chýbajúceho podania vyhlásenia na Klientský portál, služba Pannónia Navigátor
     automatický prechod medzi podielovými fondmi nerobí!

Dôležité informácie:

•    služba Pannónia Navigátor nie je zárukou na dosiahnutie (od trhového priemeru) vyššieho výnosu
•    nie je možné vylúčiť, že portfólio, ku ktorému zapli službu Pannónia Navigátor, v určitom časovom
     horizonte vykazuje slabší výkon, ako keby nebola služba zapnutá
•    hlavným cieľom služby je vyhnúť sa výrazným stratám, tým zabezpečiť mierne kolísanie výnosov, ktoré
     podľa skúseností našej Spoločnosti, služba Pannónia Navigátor úspešne vykonáva

Podrobné pravidlá fungovania služby Pannónia Navigátor sú obsiahnuté v osobitných podmienkach našich investičných životných poistení. Podmienky si môžete stiahnuť na stránke tlačivá.

Ak potrebujete ďalšie informácie, prosíme Vás, obráťte sa s dôverou na Vášho sprostredkovateľa alebo konaktujte náš Klientský servis na telefónnom čísle +421 233 057 830.