> Hlavná stránka | Klientský portál

Klientský portál

Klientský portál

Pomocou Klientského portálu Pannónia medzi inými zistíte:

  • aktuálnu hodnotu a zloženie jednotiek zmlúv životných poistení, uzavretých k investičným jednotkám,
  • aktuálne a minulé hodnoty kurzov a výnosov peňažných fondov, ktoré možno zvoliť k zmluvám,
  • údaje o platení poistného v súvislosti s Vašimi zmluvami,
  • údaje o vašich prípadných riešených škodových záležitostiach,
  • ďalej všetky dôležitejšie údaje Vašich zmlúv a osôb, ktoré sú spojené s Vašimi zmluvami.

Klientský portál Pannónia je k dispozícii našim Klientom 24 hodín denne, každý deň týždňa.

Žiadosť o prístup

O našu bezplatnú službu Klientský portál Pannónia môže požiadať každý náš Klient. Ak by ste aj Vy chceli požiadať o prístup k portálu, oznámte to spolupracovníkom našej klientskej služby mailom, telefonicky alebo osobne.

Po tomto sa stanete oprávneným na používanie Klientského portálu s pomocou loginu a hesla, ktoré Vám poisťovňa doručí poštou.